home

Движи се, чувствай, играй

Децата все по-рядко имат възможност да манипулират с обекти от средата и да трупат опит на базата на изследване и изграждане на добри взаимоотношения помежду си. Те имат все повече дидактични играчки, създадени с цел развитие, които все по-бързо омръзват и имат все по-малко ресурси да подкрепят съвместната игра. Колкото повече се целим в академични достижения, толкова повече уменията за адаптивност, самостоятелност и независимост изостават. А именно в тях е тайната на хармоничното развитие. Получава се пропаст, която не може да бъде запълнена нито от детските площадки и увеселителни центрове (където се създават контакти за ограничено време), нито от детската градина и началното училище (където авторитетите се намесват, за да въдворят ред и да изискат академичност).

Методът за подкрепа на детското развитие, превенция и терапия Психомоторика се опитва да запълни именно тази пропаст. Той използва удоволствието от играта и изследването като основен инструмент по пътя към добрите начини на регулация и свързване, съобразяване с авторитети, умения за лидерстване и следване, изграждане на толерантност и съобразяване с възможностите и ограниченията на другите.

Ето какво предлагаме: arrow down

Психомоторна работа по развитието

Психомоторната работа по развитието на детето съчетава неврологично, сензо-интегративно, психомоторно и социо- емоционално развитие и има цялостен поглед върху детето (тяло и ум).

Специалистите по Психомоторика от центъра работят с метода за двигателна увереност; стимулиране на обща и фина моторика; умения за адаптация към средата; разбиране на границите – личните и на околните;  умения за разрешаване на конфликти; изграждане на кооперативност и взаимно уважение; емоционален контрол върху импулсите; справяне с фрустрация и нетърпение; разтоварване на натрупани напрежения и гневни емоции, които стоят в основата на агресивни поведения, тревожност, хиперактивност, дефицит на вниманието и др.

Видове психомоторна подкрепа

  • Индивидуална

В индивидуалната подкрепа децата работят с метода на Психомоториката самостоятелно с един психомоторен специалист. Сесиите са от един до три пъти седмично според нуждите на детето. Индивидуалните занимания могат да се съчетаят и с групова работа в малки групи.

  • Групова

Груповата психомоторна работа се извършва регулярно веднъж или два пъти в седмицата, децата са в постоянен състав и работят с двама психомоторни специалисти.

  • Семейна

Семейната психомоторна работа е интегрална част от програмата за подпомагане на детето. Работи се в двойки или по-големи конфигурации на семейни членове като възможностите са за индивидуални сесии на братя/сестри, както и за сесии на дете/деца и родител/родители в зависимост от нуждите на децата и от заявката на родителите.

Процедура по прием на децата

Процедурата по прием се състои от начална оценка с цел идентифициране на нуждите на децата и родителите и изработване на план за подкрепа. Тя се състои от следните елементи:

  • Начална среща-интервю с родителите;
  • Три психомоторни сесии с детето;
  • Консултация с родителите и обсъждане на нуждите от последващо включване в регулярни индивидуални и/или групови психомоторни сесии.

Консултации за деца и родители

Консултациите за родители и деца засягат всички важни въпроси, свързани с детското развитие, които възникват в хода на израстването и са обект на психологична оценка и подкрепа.

arrow left downКак тълкуваме детската игра в психомоторната практика?

В залата по Психомоторика са събрани деца на възраст 5 – 7 години. „Какво ще правим днес?“, пита едно от тях, поглеждайки възрастния. Специалистът долавя настроението на детето и го отразява, като гледа гневно наоколо. „О, ще играем на чудовища!“, вика едно дете в отговор на мимиката. С това темата на часа е решена мигновено в мълчаливо съгласие. Децата се втурват в залата с виковe „Внимавайте, чудовище!“ Водещият влиза в ролята на чудовището, залавя някои от децата след диво, шумно преследване и ги превръща в камъни. Други деца са в ролята на спасители и разомагьосват камъните. Добили смелост от осъзнаването на силата си над чудовището, децата се опитват да го провокират с думи. Един допълнителен поглед им показва, че учителят приема това в контекста на играта. Играта продължава с провокиране на водещия и те го хващат в капан. Превърнат е в скала и така изглежда безопасен. За съжаление една невидима фея го съживява и играта със страха и удоволствието започва отново. Ролите на заловени и залавящи се сменят бързо. До края на часа играта се променя в няколко креативни варианта и с нарастващо усилие на тялото. Завършва с разомагьосване на всички участващи от водещия при напускане на залата.

В тази игра на сила и безсилие, разиграна от децата във всички възможни варианти, се изпробват физически, когнитивни и креативни умения по нов начин.

Психомоторната работа подкрепя телесния израз на случващото се у детето и изразяването му през подобни сюжети, свързани в ума му със заплахи и кризи.  Друга цел е справяне с емоциите на гняв, фрустрация, страх и др. по безопасен начин.

"Това е абсолютен културен шок! Да видите нещо, което изглежда толкова просто, но резултатите, от което са несъмнени ", казва специалист от организацията за развитие и застъпничество за децата Worldvision в статия, публикувана в The Witness, по повод на уменията, които придобиват децата в залата по Психомоторика. "Поведението на децата се променя и те развиват гордост в себе си от най-ранна възраст“, продължава той. "Родителите са забелязали, че децата им се държат по-различен начин у дома и една майка ми каза, че детето й се е намесило в ситуация на агресия с думите: "Не се удряме един друг ". В статията се допълва, че в училищата, в които децата имат възможност за редовни психомоторни занимания, учителите съобщават за ефекти на повече самоконтрол и кооперативност.

Блог

1L1A5909

Петте типа игра и тяхното значение за детското развитие*

* Откъс от The importance of play на Dr. David Whitebread. За всеки аспект от развитието на децата има форма на игра. Въпреки това, в съвременната психологическа литература различните видове игри обикновено са разделени на пет широки типа въз основа на целите на развитието, на които всеки служи. Тези типове обикновено се наричат ​​физическа игра, игра […]

1L1A6303

Преживяно: Разказът на една майка за силата на играта

Майка съм на 2 момичета – на 7 години и на 4г. 4мес. Преносих по термин голямата ми дъщеря. Предизвикаха раждане след 1 нощ в предродилна зала. Използваха забранена техника, за да излезе бебето, направиха ми изкуствено разкритие. Детето не изплака веднага след раждането. Следващата 1 година беше много трудна – аз не бях подготвена […]

ernst-jonny-kiphard_clown-1_fotoserie-von-rolf-verres

Джони Кифард: Целта на Психомоториката е детето да добие усещане, че има решение за всяка задача, проблем и ситуация *

„Бащата“ на немската Психомоторика е професионален клоун, който вярва, че червеният нос прави чудеса и че един малък трик в подходящия момент отключва емоции. „Моториката на хумора помага на децата да забравят затрудненията си и да добият смелост да опитат нещо ново. Глава и тяло заедно търсят решение“. „Бащата“ на немската Психомоторика, човекът, който разработва […]

to top button