За центъра

Център за детско развитие и психологическо консултиране "Психомоторика за всички деца" предлага комплексна подкрепа от специалисти по ранно детско развитие. Профилирани сме в предоставяне на подкрепа за деца във възрастта 0-10 години.

Основните цели на центъра са:

  • Да подпомага детското развитие чрез средствата на метода Психомоторика;
  • Да изучава и прилага европейските достижения в областта на Психомоториката;
  • Да осъществява психологическо консултиране на деца и семейства;
  • Да се ангажира с обучения, насочени към терапевти и педагози.
to top button