DSC_0395

Теория на ума, съпричастност и социализация. Каква е връзката и как да проверим теорията на ума на детето

Регистрирането на действията на другите и разбирането на мислите на другите са две различни неща. Второто стои в основата на психичния конструкт „теория на ума“, а добре развитата теория на ума – в основата на възможностите за съпричастност (емпатия) и за ориентация в социални ситуации. Теорията на ума е когнитивна способност, при която децата се […]