DSC_3534

Психомоторно развитие на детето от 0 до 8 години

Психомоторното развитие се отнася до когнитивните, емоционалните, двигателните и социалните способности на детето. Различни теории се опитват да отчетат модела на развитийните промени във времето, както и индивидуалните и контекстуалните фактори, които биха могли да насочат развитието. Да се отчетат всички аспекти е трудно, не е възможно и да се категоризират децата в строги рамки, […]