jordan-whitt-145327-unsplash

Практикум: Как с „държане в здрава прегръдка” може да се подпомогне детето по време на кризата на 2-рата година

Терапевтичната техника „държане в здрава прегръдка“ е особено подходяща при деца в тантрум (1) и при властолюбиви деца За пръв път наблюдавах тази терапевтична техника преди няколко години, когато един от моите преподаватели, които ме въвеждаха в метода „Психомоторика“, я приложи при три годишно момиченце, изливащо своя гняв чрез удряне и блъскане на хора и […]