1L1A5991

Психомоторни игри за прилагане в училище – II част

На много места по света Психомоториката се прилага от учители по физическо възпитание и спорт в училищата.  Методът се базира върху дългогодишните традиции на специалната и спортната педагогика и разбирането й за значението на движението за стимулиране на детското развитие. Изследователите акцентират на важността на възприятията, движението и преживяването по време на игра с тялото, […]