1L1A5590

Психомоторни игри за прилагане в училище – I част

Образователната Психомоторика предлага много възможности за училищни игри, водени от учителя, а ползите от тези игри могат да се наблюдават бързо и да подкрепят образователния процес във времето за учене и мирно стоене на чина. Целта им най-често е децата да имат възможност за движение, за освобождаване на напрежението, натрупващо се през учебния ден, както […]