brandon-morgan-17706-unsplash

„Академия по Психомоторика“, Цюрих, 2019 г.: Да назовеш и утвърдиш! Нищо повече!

Методът „МартеМео“ за разбиране и подкрепа на силните страни на децата Антоан е на 9 години и има трудност да се концентрира и да стои мирно в час, той предпочита да играе и да се движи през цялото време, в резултат на което изостава в училище. Антоан има ниска самооценка и самоувереност. Антоан обаче умее […]