Цели

DSC_3159

Самоувереност

Първата цел на психомоторната подкрепа за развитието е да подпомогне процеса на изграждане на самоувереност у детето чрез един важен "инструмент" – удоволствието от движението, играта и създаването.

DSC_3212

Успокояване

Символичната игра успокоява първичната тревожност на детето, а Психомоториката насърчава тази игра.

DSC_3368

Себесъхранение

Придобиване на знания за собственото тяло и формиране на убеждения, че то ни принадлежи и трябва да го защитаваме. ("Това си е моето тяло и никой няма право да ме удря или докосва по начин, който не ми харесва.”) Придобиване на способност за развитие на положителна самооценка и чувство за самоуважение.

DSC_4028

Самоконтрол

Разбиране на емоциите на другите, адаптиране към трудностите, способност за поемане на рискове и за вземане на собствени решения.

DSC_3276

Социализиране

Изграждане на способност да цениш и да уважаваш себе си и връстниците си, както и средата и правилата на обществения живот.

DSC_3050

Удоволствие от мисленето

Плавно преминаване от „удоволствие от действието” към „удоволствие от мисленето".

to top button