Страхове и тревожност при децата. Каква е разликата и какви са симптомите?

Всички деца имат страхове. "Нормалните" страхове от детството се наричат така, защото се срещат почти без изключение сред всички момчета и момичета – при деца от всички раси, националности, религии и етнически групи, както и сред семейства с различни финансови и жизнени възможности. Всеки от общите страхове от детството е свързан с определен възрастов период. Преди да можем да определим дали детето ни има истински проблем, трябва да знаем кои страхове и тревоги са част от нормалното развитие. Клиничният психолог и експерт по тревожни разстройства от Южна Флорида Синтия Ласт, която има 30-годишен опит с деца, юноши и възрастни, предлага да правим разлика между страх и тревога.

Каква е разликата между cтрах и тревожност?

Страхът често се смята за по-малко тежък и повече нормален, отколкото тревожността. Това обаче не е точно. Страхът може да достигне такива високи нива, че да засегне много неблагоприятно функционирането на детето. (В този случай страхът обикновено се нарича фобия.) Приема се, че тревожността  е по-глобална, отколкото страхът, и че засяга много аспекти на детето, включително чувства, поведение и мисли.

Нормални страхове при децата

В таблицата по-долу са изброени нормални детски страхове и възрастта, в която обичайно се появяват.

Години на детето Страхове
Под 2 години Тревожност при отделяне; странно безпокойство; страх от нови стимули (силни шумове, предстоящи предмети); страх от високи места
От 2 до 3 години Страх от тъмното; страх от малки животни
От 4 до 5 години Лоши или плашещи хора; страх от телесни повреди
6 години Свръхестествени същества; спане сам; гръмотевици и светкавици
От 7 до 8 години Страхове, основаващи се на медийни събития
9 години Училищно изпълнение; външен вид; страх от смъртта

 

Неподходящи за възрастта страхове

Когато страховете на детето се появят в "грешния" период на развитие или се задържат и продължават да „живеят” по-дълго от очакваното, говорим, че те са неподходящи за възрастта. Например общият детски страх от непознати. Този страх се появява при почти всички бебета между седем и дванадесет месеца и продължава при някои деца до пет години. Ако детето ви страда от непознати след това, това може да бъде проблем. Такъв е случаят на дете на 7 години, което се крие зад мебелите, когато срещне някого за първи път. Първите признаци на тревожност при раздяла – деца, които плачат, когато се отделят от майките си – обикновено се появяват до две години. След това страхът може да се появи отново – например, когато детето влиза в детска градина – докъм пет или шест години, но с това приключва нормалният период за този тип поведение. Детските страхове от тъмното е нормално да продължат докъм осемгодишна възраст.

Прекомерни страхове

Дори ако страхът се случи в очакван момент от развитието, той може да бъде прекомерен, ако е по-интензивен от това, което обикновено се преживява от дете на тази конкретна възраст. Например дете на 4 г., което се страхува от малки животни, попада в рамките на "правилния" период на развитие (между две и пет години) – но това може да не е нормално, ако е прекомерно. Определянето на страха като прекомерен може да бъде трудно, защото е въпрос на степен. Ако не ни е ясно дали страхът на детето е преминал линията от нормален до прекомерен, трябва сериозно да се обмисли консултация с професионалист в областта на психичното здраве. Докато обичайните страхове от детството обикновено са преходни и изчезват от само себе си, прекомерните (или ненормални) страхове изискват намеса и могат да продължат понякога за цял живот.

Нормална тревожност при децата

Въпреки че множество изследователски проучвания са изследвали страховете, които са нормални по време на детството, изненадващо малко изследвания има за тревожността. Оказва се, че децата могат да имат някои видове симптоми на безпокойство – освен страховете – и все още това да се приема за нормално, а наличието на тези симптоми да изчезне по-късно. Кога обаче се "пресича линията" и се излиза "извън нормата"? Има някои контролни чеклистове, които могат да бъдат попълнени от родителите, за да проверят нивото на безпокойство при децата си*. Една част от тях изследват дали тревожността се появява като специфични физически симптоми – като сърцебиене, треперене, замаяност или "затруднено дишане" (обикновено причинено от хипервентилацията). Физическите симптоми, предизвикани от тревожност, понякога могат да изглеждат като медицински проблем. Най-честите от тях са главоболие и особено стомашни болки. Тревожността също включва нервни навици като хапане на ноктите, издърпване или въртене на косата, "неспокойни крака" или пукане на ставите. Тревожното дете може да има перфекционистко поведение. Такъв е случаят на дете, което никога не е доволно от рисунките си – то държи да ги изтрива и рисува отново, докато не станат съвършени. Понякога има и повтарящи се поведения или ритуали, които детето се чувства принудено да прави отново и отново дори да знае, че няма смисъл (например да си подреди панталоните по много специален начин или да включва и изключва лампата три пъти, когато влиза или напуска стаята). Може тревожното поведение да е по-малко очевидно от това. Например дете, което никога не вдига ръка, когато учителят задава въпрос. Неприятности при нови или непознати ситуации са общ знак за тревожност.

Клинично значими симптоми на тревожност

Симптоми на тревожност, които са клинично значими, се приема, че са онези, които:

  • карат детето или семейството да изпитва значителни страдания;
  • възпрепятстват способността на детето да функционира в някакъв житейски аспект и намаляват способността на детето да се ангажира с подходящи за възрастта дейности и да отговаря на очакваните за възрастта норми като формиране и поддържане на приятелства, задоволяване на очакванията в училище (редовно посещаване на училище, завършване на домашна работа навреме и в приемлива форма, способност да се участва в тестове и т.н.).

 

*Чеклист за симптоми на детска тревожност има в книгата Hеlp for worried kids. How Your Child Can Conquer Anxiety and Fear на Chynthia G. Last, 2005.
Ваня Дункова

Няма коментари

Оставете коментар