Силата на движението и как то стимулира развитието

 
Малките деца се учат чрез движение! То не е важно просто за да помогнем на децата да станат физически силни и здрави. То е ключов фактор за цялостното им развитие – чрез него малчуганите развиват добро мислене, комуникативни умения и изграждат самочувствие. Децата се чувстват физически и емоционално компетентни, когато използват телата си за общуване и за решаване на проблеми. Най-важното е, че развиват тясна връзка с нас, възрастните. Всъщност желанието на детето да бъде близо до мама и татко и да се свързва с тях е това, което го мотивира да се движи.

 

Едно 4-месечно бебе развълнувано рита с ръцете и краката си в отговор на смешното лице, което баща му прави, така че да го накара да направи физиономията отново. Едно 18-месечно се втурва към рафта и носи любимата си книга, за да я разгледа заедно с мама. 3-годишно танцува в стаята на пръсти, докато пърха с ръце, а след това се "приютява" в скута на мама, преструвайки се, че е бебе птица, която се притиска в гнездо.

Когато успеем да направим физическата активност част от всекидневието ни с детето, ние му помагаме да се наслаждава и да се учи чрез движение. Независимо дали правим разходка в квартала или танцуваме заедно на музиката по радиото, това „казва” на мъничето, че го разбираме и се наслаждаваме на това, че сме с него.

Как се стимулира развитието?

В момента, в който се роди едно бебе, то се свързва с нас и започва да узнава за света чрез тялото и движенията си. Едно новородено ще обърне главата си, когато чуе гласа ни. След 4 месеца то ще се сграбчва неща, за да ги проучи и да научи как работят. То също ще "говори" с тялото си, като се навежда, протяга и достига. Например – то ще размахва ръцете и краката си, за да каже, че иска да продължим да пеем. До края на първата година бебето ще се научи да седи, да пълзи, да се дърпа, да се изправя, да циркулира наоколо, като се държи за опора, да рови и дори да ходи. Докато преживява движението на тялото си, то ще укрепва мускулите си. Новите му физически способности ще му позволят да овладее важни понятия като причина и ефект.

"Ако разтърся тази дрънкалка, това ще предизвика шум"; "Ако се надигна на ръцете и коленете си, мога да пълзя към баба."

Като наблюдаваме детето, можем да научим какви движения харесва и как можем най-добре да подкрепим неговото развитие чрез движение.

Физическо развитие: Научавам повече за тялото си!

Използвам тялото си, за да изследвам и общувам. Всеки път, когато бебето залюлее ръцете си, рита с краката си или обръща глава, то открива как отделните части на тялото му работят индивидуално и заедно.

Петмесечната Ая развълнувано размахва ръце и протяга крака, за да грабне играчката, която мама държи. Докато се люлее и разтяга цялото си тяло, тя изведнъж установява, че се е преобърнала по корем и сега може да хване играчката и сама.

Децата развиват големите си мускули чрез достигане, бутане, въртене, седене, пълзене, катерене и ходене, което води по-късно до развитие на фината моторика, отговорна за задържане на лъжица, за въртене на дръжка на врата или за използване на молив.

Интелектуално развитие: Уча се да решавам проблеми!

Физическите дейности стимулират връзката между ума и тялото. Децата усвояват умения за решаване на проблеми, когато се опитват да предприемат различни действия – да се катерят нагоре, през, навътре или върху.

Деветмесечната Алекса научава за постоянството на обекта – факта, че нещата все още съществуват, въпреки че тя не може да ги види, когато баща й я насърчава да търси топката, с която играе, като я търкаля зад дивана.

Движението също е от съществено значение за подпомагане на децата да внедрят идеите си в действие, за да постигнат целта си.

8-месечният Теодор иска своята бутилка. За да я получи, той първо трябва да има план и след това да го реализира. Той пълзи към баща си и дърпа крака му. После поглежда към бутилката и започва да крещи. Татко му го вдига и му дава бутилката. Мисията е изпълнена.

Комуникация: Гледай ме и ще знаеш как се чувствам и какво мисля!

Движението е основно средство за комуникация и е един от най-ранните начини, по които децата изразяват своите мисли и чувства.

16-месечният Симеон взема ръката на майка си, води я в кухнята и посочва чашата, която иска да получи за себе си.

Отговорите на движенията на детето ни помагат да научим за напредъка в комуникацията помежду ни. Отговорите ни също така го карат да се чувства обичано и важно. Копирането на неговите изражения на лицето, ритмите и движенията на тялото ще го насърчи да общува все повече и повече.

Изграждане на силни взаимоотношения: Аз се движа с теб, аз те познавам, чувствам се близо до теб!

Взаимоотношенията с хората, които обичаме, се подхранват чрез нашия опит с тях. Движението е важен начин, по който се свързваме с другите.

"Татко, виж ме! Аз съм самолет високо в небето." След 3-годишната Йоана татко разтяга ръце и "лети" към нея. Йоана се обръща и вика: "Идаа!" Тя играе с баща си и заедно се усмихват.

Самоувереност: Мога да го направя!

Тъй като малките деца използват тялото си, за да открият света, те придобиват знания, сила и умения.

30-месечният Стоян установява, че може да се изкачи на табуретка, за да се изправи и да включи и изключи лампата.

Чрез практиката малките деца развиват все повече и повече контрол върху действията си. Важен начин, по който можем да увеличим доверието на детето си, е да му помогнем да действа само, вместо да направим нещо вместо него. Например – да дадем на детето си тласък да се качи на дивана, вместо да го вземем и да го поставим там. С всяко ново физическо постижение усещането за майсторство на детето нараства, като му дава увереността в себе си, за да се справи с по-сложни предизвикателства.

Има и фактори, които могат да доведат до намаляването на нивото на активност на малките деца. Те включват гледане на телевизия повече от два часа на ден, шофиране вместо ходене и използване на "подскачащи катерушки”, на които детето седи на едно място, за да играе, вместо да движи свободно цялото си тяло.

Повече за движението от 0 до 3 г. на https://www.zerotothree.org/.

Няма коментари

Оставете коментар