Психомоторни игри за прилагане в училище – I част

Образователната Психомоторика предлага много възможности за училищни игри, водени от учителя, а ползите от тези игри могат да се наблюдават бързо и да подкрепят образователния процес във времето за учене и мирно стоене на чина. Целта им най-често е децата да имат възможност за движение, за освобождаване на напрежението, натрупващо се през учебния ден, както и време за отдих, смях и забавление със съучениците. Разбира се те помагат и за осъзнаването на някои житейски ситуации.

За кого?  

За всички деца в начален и прогимназиален етап на образование.

Кога?
  • В часовете по физическа култура или спорт,
  • В част от времето на „Час на класа“,
  • В занималнята след учебните часове,
  • В голямото междучасие.

 

Къде?
 • В училищния спортен салон,
 • В класната стая,
 • На двора на училището.
Кой?
 • Игрите трябва да бъдат водени от възрастен: учител, ресурсен учител, подкрепящ специалист, дори е възможно от по-голямо дете, което да води па-малките.

 

 

 

 

 

 1. Балони. Игра по двойки.

Взимаме толкова балони, колкото са половината деца в класа. Предлагаме на децата да се разделят по двойки, като всяка двойка може да вземе само по един балон. Задачата е всеки две деца да се „залепят“ заедно посредством балона едно за друго на определено място от тялото, което сами си изберат. Може да е крак до крак, рамо до рамо или глава до глава например. Така двойката трябва да се движи из стаята за няколко минути.

 1. Балони. Игра по четворки.

В следваща игра всяка „залепена“ двойка трябва да си избере друга „залепена“ двойка и да се „залепи“ за нея пак чрез балона. Така на четворки децата могат да се опитат да се движат без да изпускат балоните.

 1. Балони. Влакче.

Накрая може да предложите трета надграждаща игра с балони като идеята е всички деца от класа да се залепят един за друг чрез балоните си и да направят влакче, което да обиколи стаята или салона или двора на училището. Децата трябва да успеят да задържат всички балони без те да паднат.

Това не са състезателни игри, а такива, които предизвикват много споделени моменти на смях и релаксация. Дават възможност на децата да се уверят по игрови начин, че могат да се справят с трудни ситуации.

Още игри по двойки
 1. Игра с маски

Предложете инструкции, според които едното дете от двойката (по техен избор) да вземе маската си за уста и я да сложи на очите. Другото дете от двойката трябва да преведе детето, което не вижда през стаята-салона-двора и да го води така, че да не се блъска нито с чиновете, нито с другите двойки обикалящи деца.

С тази игра през смеха и забавлението децата ще тренират координацията си, ще работят с доверието и недоверието и ще могат да разбират по-добре децата, които имат затруднения или ограничения.

 1. Ще правя като теб

Играта отново е по двойки. Едното дете от двойката има задача да върви из стаята както желае и с каквито причудливи движения му хрумнат, а другото трябва да върви зад него и да повтаря движенията му. После децата се сменяват.

С тази игра по-лесно се научаваме да влизаме в обувките на някой друг и да проявяваме емпатия.

 1. „Ягода и сметана“

Децата се разделят по двойки и един ще играе роля на ягода, а другият – на сметана. Първо  сметаната показва на ягодата как да бъде сметана, после обратното – сметаната на ягодата.  Всяко дете трябва да изпълни движението или позата, които му показва другият. Кажете им да покажат цялата си изобретателност.

 1. „Дресьор и змия“

Едното от децата в двойката ще играе змия, а другото – дресьор. Дресьорът ще води змията с вдигнат пръст, а змията ще гледа в пръста без да сваля поглед от него. Дресьорът ще движи пръста си по различни начини- нагоре-надолу-в кръг или по друг начин, а змията трябва да се движи както я води пръстът на дресьора. После ролите се сменяват.

Тези игри насърчават двигателната креативност и водят до приятни преживявания и влизане в ролята на другия.

 1. Ще правя като теб 2 – за по-смели учители 

В тази игра по двойки първо единият от двойката ще играе роля на непослушно дете, а другият – на  послушно дете. Непослушното дете ще накара послушното да прави нещо, а после ще се сменят – послушното ще накара непослушното да направи нещо като него. После ролите се разменят и играта започва отначало.

Преди тази игра е нужно да се въведе правилото „Можем да измисляме всякакви неща, но без да се удряме по телата, без да се хапем, без да се щипем и без да се обиждаме. Също така не повреждаме материалите в стаята“.

Тази игра има много големи дългосрочни ползи: когато по игрови начин изпробваме ролята на непослушното дете и се посмеем на ситуациите, в които всички сме непослушни,  нуждата да бъдем непослушни в действителност, отпада.

Във всички игри по двойки, ако се играят последователно, е насърчително децата да си сменяват партньорите.

 1. Чистач и архитект

Първо предложете на децата да си представят, че са чистачи и че са дошли в класната стая-двора-салона да инспектират. Всички имат за задача да обикалят за около 2-3-5 минути и да забележат мръсните места, които имат нужда от почистване и поправка.

След като изтекат минутите, кажете на децата да продължат да обикалят, но този път да си представят, че са архитекти и ще гледат и мислят къде и какво може да се изгради по архитектурата-интериора на стаята. Накрая може всеки да разкаже за идеите си в кръгче и да даде предложенията си.

Тази игра дава възможност на децата да правят разлика между критична и градивна гледна точка.  

 1. Да посвирим – за учители, които могат да толерират шум за няколко минути

Класът се разделя на три групи и всяка група трябва да тропа с крака по различен начин – едните бавно и ритмично, другите  по-бързо, а третите – само от време на време. Накрая се получава музика.

Опция е музика да се прави и с потропване с ръце по чина.

Ако в началото на всеки час „свирите“ заедно, вероятността тишината в стаята да се задържи по-дълго след това, е много голяма.

Очаквайте II част

 

Ваня Дункова

Няма коментари

Оставете коментар