Психомоторни игри за прилагане в училище – II част

На много места по света Психомоториката се прилага от учители по физическо възпитание и спорт в училищата.  Методът се базира върху дългогодишните традиции на специалната и спортната педагогика и разбирането й за значението на движението за стимулиране на детското развитие. Изследователите акцентират на важността на възприятията, движението и преживяването по време на игра с тялото, с помощта на ритмиката и с материалите от ежедневието.

Телесните и двигателни игри, които Ви предлагаме целят да помогнат на децата да се движат докато преживяват нещо приятно и по този начин да освободят натрупаното напрежение, както и да осъзнаят силните си страни.

Кога?
  • В часовете по физическа култура или спорт,
  • В част от времето на „Часа на класа“,
  • В занималнята след учебните часове,
  • В голямото междучасие.
Къде?
  • В училищния спортен салон,
  • В класната стая,
  • На двора на училището.
Кой?
  • Игрите трябва да бъдат водени от възрастен: учител, ресурсен учител, подкрепящ специалист, дори е възможно от по-голямо дете, което да води па-малките.
За кого? 

За всички деца в начален и прогимназиален етап на образование.

 

1.  Футбол – игра по двойки

Играчите трябва да са завързани по двама за краката (може с шал) и така трябва да ритат топката. Ако играта се случва във физкултурния салон, т.е на закрито, играчите могат да са на колене и така да се опитват да играят.

Ако някое дете Ви каже: „Това не е никакъв футбол“, може да му отговорите, че това е магически футбол и след 10 години ще го дават телевизията. Добавете: „Ти го играеш пръв в света“

2. Предизвикателство

Дайте задача на всяко дете да извади някой любим предмет от раницата си и да го крепи на пръста си за определено време.

3. Нестандартна гоненица

Едно дете гони, а другите бягат, но този който гони при всеки старт на играта задава цвят ли форма (например „червено“ или „кръгло“)  и всеки от бягащите може да се спаси и да има защита когато се хване за нещо червено или кръгло. Когато гонещият хване някой без защита, двамата се сменяват и бягащият става гонещ.

Друг вариант на нестандартна гоненица е един да гони и когато двама други се прегърнат, да имат защита и да не може да ги хване.

4. Бамбук

Децата са седнали в удобна поза (може и на чина) и имат задача  да се движат само от кръста нагоре – както бамбуковото стъбло се движи на вятъра.

Тази игра релаксира след умствено напрежение.

5. Игра с шалове – по двойки

Едното дете от двойката взима шала си и прави някакво движение с него, а другото прави същото движение като шала. После се сменяват.

6. Игра с парчета от вестници I

Предварително накъсваме вестниците на квадрати. Всяко дете получава по две парчета вестник, а задачата е да ги сложи под двата си крака и да се опитва да се движи като само плъзга вестниците без да си вдига краката и без да губи парчетата.

7. Игра с парчета от вестници II

Всяко дете има по един двоен лист от вестник. Всяко дете трябва да го постави само под единия си крак. Всеки трябва да се опита да скъса или измъкне вестника изпод краката на другия. Единият крак е без парче вестник под него, за да даде възможност на детето да бяга по-бързо от преследвачите.

8. Игра с парчета от вестници III

Разделяме стаята на две – във всяка половина има по един отбор. Всяко дете от всеки  отбор има по една топка от смачкани вестници. Всеки отбор трябва да се опита да изхвърли всички топки вестници в половината на другия отбор. При сигнал от възрастния СТОП, отборът, в чиято половина има повече топки е победител.

За компенсация победителите повдигат победените един по един във въздуха и ги носят за кратко. Така победителите „дават“ нещо на победените и всички са доволни.

9. Грозно лице

Тази игра е на две групи – децата се разделят по желание на две групи и всеки от едната група застава срещу друг човек от другата група. По знак „Старт“ едната група се приближава максимално близо до втората група и всяко дете от първата група трябва да покаже на човека срещу себе си най-грозното си лице, а след това да се отдалечи. Следва смяна.

10. Красиво лице

Играта е същата, но всеки трябва да покаже на другия най-милото си и красиво лице.

Двете последни игри са свързани с емоциите, които всеки изпитва понякога и децата много ги харесват.

 

След всяка игра, по преценка на възрастния, може всички се сядат в кръгче и да коментират кой как се е чувствал в играта. Това намалява ескалацията на емоциите по време на игрите и дава възможност децата да дадат думи за чувствата, които са изпитали, докато играят.

Ваня Дункова

Няма коментари

Оставете коментар