Свържете се с нас

Бул. „Джеймс Баучер” 103
Ваня Дункова
0885416841
Виолета Спирова
0888800491

Кои сме ние?

Ваня Дункова:

Детски психолог. Психомоторен практик.
Магистър "Детско-юношеска психология – диагностика и консултиране", Софийски университет „Св. Климент Охридски”; педагог Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

                                Телефон: 0885416841

Виолета Спирова:

Детски психолог. Психомоторен практик.
Магистър "Детско-юношеска психология – диагностика и консултиране", Софийски университет „Св. Климент Охридски”; бакалавър "Социална педагогика", Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

                                Телефон: 0888800491

to top button