Как не работим ние

Не изземваме инициативата в играта на детето и не му предлагаме дейности. Вместо това избираме да мотивираме децата, грижим се да се приспособим към техните действия и игрови дейности.

Възрастният предлага на децата възможност да разрушат и съградят, създава области, в които децата експериментират баланса на тялото си, и други, в които могат да се скрият в случай на нужда от преструктуриране. Помагаме на децата да построят конструкция или да се увият с шалове…

Не вкарваме в действие познатата оценъчна схема. Не използваме категориите „добре” и „зле”. Не казваме „така да” или „така не”, защото сме сигурни, че за всяко действие има причина и тя заслужава да бъде разбрана.

Не задаваме ограничения чрез думите “правилно” и „неправилно”, защото… Кой всъщност определя кое е правилно и кое не е?

Не насърчаваме агресивните поведения. Отговорни сме за материалите и ограничаваме употребата им, ако това стимулира агресивното поведение. Вместо това насърчаваме към алтернативни начини на себеизразяване.

to top button