„Академия по Психомоторика“, Цюрих, 2019 г.: Да назовеш и утвърдиш! Нищо повече!

Методът „МартеМео“ за разбиране и подкрепа на силните страни на децата
Антоан е на 9 години и има трудност да се концентрира и да стои мирно в час, той предпочита да играе и да се движи през цялото време, в резултат на което изостава в училище. Антоан има ниска самооценка и самоувереност. Антоан обаче умее да прави суперсалто! Той е почти цирков виртуоз в превъртането презглава върху трамплин в залата по Психомоторика. Специалистът, който работи с него (в училището му в Швейцария той посещава психомоторни занимания веднъж седмично по 45 минути 60 пъти в годината), забелязва, че преди да се превърти Антоан, спира, обмисля движението и се концентрира изключително целенасочено, след което скача. Специалистът прави видеозапис на уменията на Антоан и кани майка му на среща, за да обсъдят това, което виждат на видеозаписа. Майката чува обяснението какво според терапевта се вижда на видеото и за пръв път забелязва способността на Антоан за концентрация. Оттук нататък следва подробен план за подкрепа на Антоан и от страна на майка му вкъщи. Той включва домашна работа с трамплин. Майката е помолена всеки път, когато Антоан реши да прави салто, да назовава инициативата му. Например: Ти си концентриран, съсредоточаваш се, изчакваш, приготвяш се и… Старт! След което майката е помолена да утвърди с нейни собствени хубави думи детето си като справящо се и можещо. За майката това може да е трудна задача, особено когато при такъв тип поведения у Антоан тя е свикнала да повтаря непрестанно: Не прави това, не прави онова, това е грешно!
Резултатите от приложението на това поведение на практика дават резултати сравнително бързо, защото детето получава усещането, че е видяно и зачетено в усилията и удоволствието си, и вече знае, че това, което прави, е важно.

 

Стратегията да именуваш и да утвърдиш действията в игра или в домашна ситуация стои в основата на метода да подкрепа на детето и родителя МартеМео. Създаден е през 80-те години на XIXвек от холандката Мария Аарц. Името е изкуствена дума, която според определението на създателката си означава „сам по себе си“. Основната цел на метода е улесняването на родителите да разбират поведението на детето си по-лесно и да го подкрепят. МартеМео не се фокусира изключително върху връзката родител–дете, а и върху подкрепата за развитието изобщо, което го прави идеален за приложение в различни професионални области. Методът се практикува в 40 страни по света както от психомоторни терапевти, така и от учители и възпитатели, медицински сестри и др. Методът се е доказал особено в областите за подкрепа на децата, младежите, както и в семейната работа.

Първоначално Мария Аарц го разработва само за деца със специални нужди, за да предостави на родителите проста, полезна, конкретна информация, която е разбираема и полезна за всекидневието им. Днес се прилага и с по-широка образователна цел в улеснение на комуникацията: родителите се запознават със света на детето и имат възможност за по-доброто му разбиране. Те се научават да следват конструктивните инициативи на детето по подходящ начин, да насочват по-малко добрите инициативи в правилната посока и по този начин да могат да осъществят подходящо поведение. По същия начин родителите получават информация за значението на родителското поведение за тяхното дете.

„Всяко дете има ресурси, които не могат да бъдат забелязани лесно във всекидневния живот” – твърди Мария Аарц. – Затова ние практикуваме заснемане на всекидневието, опитваме се да разберем какво всъщност се случва на видеото, стъпка по стъпка анализираме поведението и силните страни на детето и набелязваме план за подкрепа.”

Как може да се прилага от родители?

Мария Аарц препоръчва на родителите прилагането на пет прости стъпки по повод подкрепата на силните страни на детето.

 Петте елемента

1. Забележете инициативата.

2. Потвърдете инициативата.

3.Назовете инициативата.

4. Редувайте се в диалога.

5. Насочвайте и водете.

Дете, което получава очен контакт, думи и утвърждение, може да направи бърз прогрес по повод всякакви затруднения в поведението си, както и да се почувства важно и значимо. Много е важно да има редуване, т.е., когато извървим първите три стъпки, да дадем достатъчно време на детето да реагира на тях и отново да именуваме какво чуваме и виждаме. Насочването и воденето от страна на родителя е най-важно, защото само така може да се получи преструктуриране на поведението. Ако родителят не води, за детето е много трудно и то може отново да потъне в поведението, което до този момент е било затвърдено. Ако родителят води прекалено стриктно, за детето отново е трудно, твърди Каро Самман, преподавател по движение и комуникация в университета HfH в Цюрих. Именно затова понякога е полезно да се потърси специалист, който да съпровожда родителя, допълва тя.

Как се прилага методът от специалисти?

„MaртеMeo“ работи за подпомагане на развитието чрез видеосъпровод. От всекидневната работа на специалиста се прави видеозапис. С помощта на контролни списъци се извършва подробен анализ на видеовзаимодействието. Това прави способностите, уменията и комуникационните структури на всички участници видими. Силните страни се разпознават и могат да се активират и развиват. Анализът предоставя обща работна основа.
В дискусията за оценка с видеозаписи се представят конкретни идеи и възможности, които имат за цел да обучат на поведение, насърчаващо развитието в малки стъпки.

 Коментари на родители (от официалната страница на метода тук)

  „Чувствам, че съм станал по-способен да общувам с децата си и да забелязвам/виждам/хващам сигналите, които ми отправят.”

„ Ние сме по-уверени като родители и затова всички сме по-спокойни.”

„Станахме по-способни да забелязваме сигналите и да утвърждаваме нашето момче още преди той да стане неспокоен и да се оттегли от света, завивайки се в някой ъгъл.”

„Невероятно знание: Никога не бих хванал сигналите, ако някой не ми беше обяснил какво трябва и какво не трябва да правя.”

Коментари от специалисти:

„MартеМео“ предлага ясна и практическа информация, която доведе до живот теориите за развитието на детето по начин, който е ясен както за семействата, така и за колегите.”

„Работим със системен подход при подкрепата на децата. В нашата работа със семействата методът винаги е доказал своята стойност. Родителите са щастливи и доволни, ако можем да им помогнем да направят комуникацията с децата по-лесна и по-ефективна.”

„В моята всекидневна практика по консултиране на семейства методът на Мария Аарц се превърна в любимото средство за решаване на въпроси, свързани с развитието на децата.”

Ваня Дункова

Очаквайте: „Психомоторика за бебета.“

 

Няма коментари

Оставете коментар