Специалисти

Ваня Дункова:

Детски психолог. Психомоторен терапевт, дипломант на Deutsche Gesellschaft für Psychomotorik.

Ваня Дункова е основател на център за подкрепа на детското развитие и психологическо консултиране „Психомоторика за всички деца” и председател на Българска асоциация за развитие на Психомоториката.

Завършва магистратура по педагогика в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ през 1997. През 2019 г. завършва магистратура „Детско юношеска психология. Диагностика и консултиаране” в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Образованието си по „Психомоторна терапия за деца” към Германска асоциация по Психомоторика завършва през 2021 година.

От 2020 г. е основател и председател на Българска асоциация за развитие на Психомоториката с основна дейност устойчиво развитие на Психомоториката в България, разбирана като базиран на тялото и играта метод за психосоциално развитие и превръщането ѝ в рутинна, хуманна, етично издържана професионална практика на разположение на педагози, възпитатели, психолози, терапевти.

 

Виолета Спирова е част от екипа на център за подкрепа на детското развитие и психологическо консултиране "Психомоторика за всички деца" от ноември 2017 г. и секретар на Българска асоциация за развитие на Психомоториката от 2020 г.

Завършва бакалавърска степен по "Социална педагогика" в Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2016 г. Магистърска степен по "Детско-юношеска психология – диагностика и консултиране" от  Софийски университет „Св. Климент Охридски” придобива през  2019 г. От 2017 г. е магистър по "Консултиране и социално-педагогическа помощ за деца и семейства".

Обучението си по "Психомоторна терапия с деца" към Германската асоциация по Психомоторика завършва през 2021 г.

Работи Психомоторика с деца от времето на обучението си по социална педагогика.

 

to top button