Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/movingki/public_html/movefeelplay.com/wp-includes/post-template.php on line 284
За Асоциацията – Психомоторика за всички деца

За Асоциацията

Българска асоциация за развитие на Психомоториката /БАПМТ/ е неправителствена организация, учредена в обществена полза. Дейността на Асоциацията е насочена към постигане на следните цели:

  • Организиране на образователно-информационни семинари в областта на Психомоториката и детското развитие.
  • Организиране на обучения по Образователна и Терапевтична Психомоторика.
  • Практическа работа в подкрепа на институционализирани деца – в детски отделения в болници, в домове за сираци, в специализирани институции за малолетни и непълнолетни лица, извършили противообществени прояви и престъпления, и др.
  • Оборудване на психомоторни зали и кабинети в институции в гр. София и в други градове от страната.
  • Организиране на събития и подпомагане на срещи, улесняващи професионалния обмен, и срещи на специалисти от Европа с български специалисти от различни обществени, здравни и социални полета.
  • Консултиране и супервизия по повод разширяване на психомоторната работа в социално ощетени места и бедни общности.
  • Превод и издаване на литература с цел подкрепа на практикуващите специалисти.
  • Осигуряване на подкрепа чрез стипендии за специалисти, които желаят да практикуват психомоторни методи в социално депривирани общности.
  • Работа за поява на централизирани политики за разпространението на метода, които не са свързани с частна практика и заплащане, с цел потребителите да имат достъп до качествени услуги, които са масови и не непременно с висока цена.
  • Повече за асоциацията може да научите тук.
to top button