Цели

Сигурност

Да имаш защита от опасности, да имаш сигурно място, да имаш яснота и правила, да усещаш подкрепа и граници, да си в състояние да се отпуснеш и да имаш доверие, да имаш помощ при преходи, да ти е позволено да бъдеш, да живееш и да бъдеш обгрижван.

Принадлежност

Да бъдеш приветстван, да имаш свое пространство, да усетиш емпатия и свързване, да бъдеш отразен, да бъдеш държан и удържан, да имаш регулация.

Автономия

Автономността се развива след като си преживял принадлежност и сигурност.

Преход

Това е тема, която с появява винаги, когато човек е по средата между една и друга житейска тема.

Социализиране

Изграждане на способност да цениш и да уважаваш себе си и връстниците си, както и средата и правилата на обществения живот.

Удоволствие от мисленето

Плавно преминаване от „удоволствие от действието” към „удоволствие от мисленето".

to top button